Eltryckeslås

Eltryckeslås har en något högre säkerhetsnivå än ett elslutbleck och har både en elektrisk och en manuell funktion. Eltryckeslås är lämpligt till dörrar där endast passage inifrån och ut är tillåten. Splitfunktionen innebär att dörren är öppningsbar från insidan, medan den är låst från utsidan. Utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke är mekaniskt inkopplat. Eltryckeslås används som daglåsning och intern låsning inom offentliga fastigheter, kontor, industri, handel och i gemensamma utrymmen inom bostadssektorn.

Ett eltryckeslås kan användas tillsammans med de flesta styrfunktioner på marknaden, exempelvis passersystem, kopplingsur och kodlås.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.