Elektriska Lås

Här finns Elslutbleck och stolpar. Eltryckeslås och Motorlås.

Eltryckeslås har en något högre säkerhetsnivå än ett elslutbleck och har både en elektrisk och en manuell funktion. Eltryckeslås är lämpligt till dörrar där endast passage inifrån och ut är tillåten. Splitfunktionen innebär att dörren är öppningsbar från insidan, medan den är låst från utsidan. Utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke är mekaniskt inkopplat. Eltryckeslås används som daglåsning och intern låsning inom offentliga fastigheter, kontor, industri, handel och i gemensamma utrymmen inom bostadssektorn.

Motorlås. Lås med motorstyrd regel har en mycket högre säkerhetsnivå än både elslutbleck och eltryckeslås. Låsets regel styrs vanligen med en motor via en styrenhet vid såväl upplåsning som låsning. Motorlås används inom offentliga fastigheter, kontor, industri och handel som natt- eller skalskyddslåsning när lokalerna inte är bemannade. Förutom dess annorlunda funktion har motorlås också ett mycket högre prisläge än elslutbleck och eltryckeslås.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.