Skoter

  • Låt inte nyckeln sitta kvar i låset, när den står parkerad.
  • Om möjligheten finns – lås in skotern eller terrängfordonet när du inte använder den.
  • Lås skotern med ett skoterlås och terrängfordon med ett terrängfordonslås eller alternativt lås dem med motorcykellås i klass C eller kätting och hänglås i lägst klass 3 eller grade 4.
  • Ställ den inte på ett olåst släp, använd kulhandskelås.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.