Utrymningslås - Behör

Nödöppning - Utrymning

Det vilar ett stort ansvar på ägare och nyttjare för att utrymningstryggheten säkerställs. Det grundläggande kravet för utrymning är att de personer, som vistas i en byggnad eller annan anläggning, vid brand ska kunna utrymma till säker plats innan kritiska förhållanden uppstår. Regler för hur utrymningsvägar ska utformas finns i Boverkets Byggregler (BBR).

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.