Rådgivning om din Säkerhet

Råd om lås

varje år anmäldes 15 000 inbrott i villa och radhus, Oktober,  November och December är dom månadaderna då flest villainbrott anmäls. Vanligaste stöldgodsen vid inbrott är kontanter, smycken, cyklar och bärbar elektronik. På den här sidan får du tips om hur du bäst skyddar din egendom. Tipsen är hämtade från Svenska Stöldskyddsföreningens hemsida www.stoldskyddforeningen.se . Här har du tips inte bara för bostaden, utan också för företaget, sommar-stugan, bilen, båten m.m. En del av dessa tips har vi med på den här sidan. Men mer finns att läsa på SFF:s hemsida. Vi rekommenderar dig att surfa in på den.Observera att det alltid är försäkringsbolaget (eller annan kravställare) som godkänner säkerhetsprodukter.
Av försäkringsvillkoren framgår vilka krav bolaget ställer för att försäkringen ska gälla fullt ut. Kontrollera alltid vilka krav som gäller innan du väljer att köpa och montera nya säkerhetsprodukter/låsprodukter.

Vi guidar dig bland små och stora saker som kan förhindra att ”tillfället gör tjuven. Stoppa Tjuven

Bostaden
Det finns goda skäl att så långt som möjligt förhindra inbrott. Kostnaderna är små jämfört med de konsekvenser ett dåligt inbrottsskydd kan innebära. De flesta bostadsinbrott är impulsbrott som görs oplanerat av alkohol- eller narkotikapåverkade människor. Tjuven väljer då ställen där det verkar lätt att bryta sig in och där det går att jobba ostört. Godkända lås, dörrar, galler, gallergrindar och andra mekaniska skydd gör det svårare för tjuven. Välj "ögonmärkta" stöldskyddsprodukter som har intyg eller certifikat från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering och som rekommenderas av oss på Svenska Stöldskyddsföreningen.Har du dessutom bra belysning och god insyn så signalerar du tydligt till den potentiella tjuven att det är svårt att bryta sig in hos dig utan att bli upptäckt. Många enkla åtgärder kan också medverka till ett bra inbrottsskydd. Till exempel:

 • Ta på dig ”tjuvens glasögon”. Då hittar du snabbt husets svaga punkter. Det är det du ska börja med att åtgärda.
 • Lås dörrarna även när du är hemma. Då hindrar du smygtjuven
 • Lägg inte plånbok, bilnycklar eller mobiltelefon i hallen. Skffa ett inbrottsfördröjandeskåp eller låsbart nyckelskåp och ha innan för dörren.
 • Använd en brevlåda med lås för att försvåra identitetsstöld
 • Ha gärna utomhusbelysning med rörelsevakt vid entré och altandörrar.
 • Låt radion gå på timer så att det hörs ljud från huset.
 • Om du förvarar värdeföremål i hemmet, se till att du har rätt typ av skåp att förvara dem i. Tjuven är i första hand ute efter kontanter och sådant som snabbt går att omsätta i pengar; smycken, datorer, kameror och vapen.
 • Förvara värdesaker, nycklar mm. i Inbrottsfördröjande skåp. Tjuvarna vet var man gömmer värdesaker i hemmet.
 • Se till att ha bra dörrar, karmar och fönster med rejäla lås.
 • Gör upp med grannarna om att sköta: tömning av postlåda... klippa gräs/skotta snö... ställa bilen hos varandra... hänga ut lite tvätt...
 • Köp inte säkerhetsprodukter av dörrknackare. Många försöker med vilseledande information utnyttja människors otrygghet till att göra snabba affärer.
 • Glöm inte bort din egen säkerhet vid brand. Inbrottsskyddet får aldrig ta överhand över din egen säkerhet vid brand. Se alltid till att ha säkra - och alternativa utrymningsvägar via dörrar eller fönster i markplan.


Dörrlås

Det finns alltid goda skäl att så långt som möjligt försöka förhindra inbrott. Att investera i säkerhetsprodukter är en del.

 • För att uppfylla försäkringsbolagens krav för godkänd låsenhet till bostad krävs minst en komplett låsenhet i lägst klass 3.
 • Byt alltid lås innan du flyttar in i en ny bostad. Du vet aldrig hur många nyckelkopior som kan var på drift.


Lås för entrédörr finns av tre olika låsprodukter; cylinderlås, tillhållarlås och tvåfunktionslås. De man ska tänka på när man ska se över sina lås är att man bör ha både en hemmabekväm och en bortasäker låsning. Med hemmabekväm menas att dörren kan låsas eller öppnas inifrån med hjälp ett vred eller motsvarande, utan hjälp av en nyckel. Bortasäker låsning innebär att låsning och upplåsning utifrån måste ske med nyckel. Numera finns s k tvåfunktionslås som är både hemmabekväma och bortasäkra. För att uppnå försäkringsvillkoret "godkänd låsenhet" krävs att man använder ett certifierat lås i lägst låsklass 3 och i förekommande fall även dörrförstärk-ningsbehör.

Cylinderlås: Ett låshus som manövreras via låscylinder. Ett cylinderlås med enbart ett vred på dörrens insida (undantaget ett tvåfunktionslås), uppfyller inte kravet på godkänd låsenhet. För att uppfylla kravet krävs att man antingen byter ut det befintliga låset mot ett tvåfunktionslås eller kompletterar det befintliga låset med ett tillhållarlås.

Låscylinder: Välj en cylindermodell med kopieringsskyddad nyckel. Cylindern på låset ska vara rund.

Tvåfunktionslås: Ett lås som har ett vred på insidan av dörren, men vredet går att sätta ur spel när man går hemifrån och låser dörren med nyckel från utsidan. Säljs även under benämningen hemmabekväm låsning.

Tillhållarlås: Ett lås som man låser med nyckel från både in och utsidan av dörren. Kallas även i folkmun för polislås. Det finns idag 7 och 9 tillhållarlås. Skillnaden är antalet tillhållare på insidan i låset, och kan avläsas genom att räkna antalet ”piggar” på nyckeln.

Brytskydd till dörr: C-profil är ett fabrikat på brytskydd. Brytskyddet minimerar effektivt möjligheten att komma in med brytverktyg i fönster-/dörrspringan. Det finns inga godkända inbrottsskyddande produkter.

Elektromekaniskt lås/kodlås: Du låser dörren med hjälp av en eller flera förprogrammerade koder som du själv väljer. Det finns ännu i dag inga produkter som är godkända i klass 3 som är minikravet för att uppfylla kravet på godkänd låenhet.


Nycklar

Byt alltid lås innan du flyttar in i en ny bostad. Du vet aldrig hur många nyckelkopior som kan var på drift.

Förvara inga nycklar i närheten av dörren. Detta gäller såväl inomhus som utomhus.

Se till så att nycklar som du bär på dig inte går till härleda till din bostad.Fönster och fönsterdörrar

De senaste åren har fönster och fönsterdörrar seglat upp som en av de vanligaste ingångsvägarna vid inbrott i villa, fritidshus och lägenheter i markplan.

Fönster som befinner sig närmare marken eller annat ståplan, såsom tak över ingång osv, än 4 meter bör ses över i inbrottssynpunk.

 • Står det att låset är klass A eller B betyder det att låset är anpassat för låsning av fönster.
 • Står det klass B betyder det att låset är anpassat för låsning för fönsterdörrar.
 • fönsterdörrar rekommenderar vi att man monterar ett brytskydd (C-profil).Brytskyddet minimerar effektivt möjligheten att komma in med brytverktyg i fönster-/dörrspringan.
 • Montera godkända lås på alla fönster som nås från marken (fyra meter från marken) eller där tjuven kan arbeta utan större risk för upptäckt.
 • Elektromekaniskt lås/kodlås där du låser dörren med hjälp av en eller flera förprogrammerade koder som du själv väljer finns i dag ute på marknaden till försäljning, men det finns ännu inga produkter som är godkända för låsning av fönster.
 • Har du många fönster eller om du har fönster som du sällan öppnar kan du skruva igen dem med en envägskruv.

Förse fönstrena som måste öppnas med intygade/certifierade fönsterlås, alternativt med låsöglor och hänglås i hänglåsklass 1. Byt ut olåsbara spanjolett- handtag mot låsbara. Har du treglasfönster av något äldre konstruktion, kontrollera att rutan inte går att lyfta ur efter det att de utvändiga listerna tagits bort. Skruva fast listerna.


Larm

Inbrottslarm är i allmänhet avskräckande för den person som tänkt bryta sig in och det påkallar uppmärksamhet från omgivningen. Men det försvårar inte själva inbrottet, vilket betyder att du inte kan förbise ett fungerande mekaniskt skydd (t ex lås till fönster och dörr).


Moped och motorcykel

En moped/motorcykel är båda motorfordon och måste separatförsäkras för att ersättning ska utgå vid stöld.
Mopeden/motorcykeln ska generellt sett vara låsta med minst en låsprodukter exklusive styrlås. För EU-moped och motorcyklar kräver vissa försäkringsbolag två lås.
Lås mopeden/motorcykeln med bygellås avsedda för moped eller motorcykel, broms-skivelås eller hänglås och kätting i lägst klass 3 som är provade och intygade av SSF


Fritidshus

 • Ett bra områdesskydd gör det svårare för tjuven att osedd komma in i ett fritidshusområde. Vägbom och inhägnad vid t ex bryggor är bra skyddsåtgärder, men kom ihåg att allemansrätten gäller. Man får inte sätta upp bommar och grindar var som helst.
 • Fördragna persienner och undanställda blommor skvallrar om att ingen är hemma.
 • Likaså är det med fönsterluckor, dem hindrar insyn och gör inbrott svårare i fritidshuset, men kan självklart även indikera att du inte är där.
 • Göm aldrig nycklar i närheten av huset. Tjuven vet var han ska leta.
 • Förvara trädgårdsredskap, så som t e x spadar och stegar, inomhus eller i låst förråd så att tjuven inte kan använda dem för att t ex krossa dina, eller grannens fönster.
 • Tänk på att låsa ditt fritidshus så som du låser din permanentbostad.
 • Förvara inga värdeföremål i huset när ni inte är där


Tips

Se avsnitten med STOPPA TJUVEN, Stoppa tjuven är ett samarbete mellan TV3 och SSF Stöldskyddsföreningen.

.
JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.